Activitat

AGENDA


Aquí trobareu l'agenda dels consellers (o portaveus). Per motius antirepressius pot ser que no aparèixin tot els esdeveniments. No s'inclou sistemàticament totes les mobilitzacions on s'ha assitit, ja que prioritzem anar-hi com a una veïna més, no com a electes/portaveus.

Informes tasques del conseller a dedicació completa (75%) (aquí)

ÒRGANS DEL DISTRICTE


Convocatòries, documents i actes.

Els trobareu en la següent carpeta.

 

ALTRES DOCUMENTS D'INTERÈS


Informes públics, actes de reunions, documents oficials, etc.

Els trobareu en la següent carpeta.