En contra de tot i perquè sí?

Quim Serra - conseller per la CUP - Capgirem Gràcia

Dijous passat els cupaires graciencs ens vam estrenar en això de les institucions. Per primer cop vam assistir, des de dalt de la tarima, a un Consell Plenari del Districte. Una experiència molt enriquidora que, d’altra banda, no fa més que refermar-nos en la nostra idea que les institucions actuals se’ns queden petites pel canvi revolucionari que volem, que la lluita institucional és una pota més d’un moviment popular i de carrer que va molt més enllà.

Dit fàcil, hi ha moments en què podem semblar una mica marcians. Un d’aquests moments, es va evidenciar quan el govern va informar favorablement sobre un parell de modificacions urbanístiques.  De fet, malgrat que aquesta mena de modificacions són presentades pel govern, tenen un caràcter bàsicament informatiu. No era el govern qui les havia impulsades, sinó un privat d’acord amb la normativa vigent. Els grups municipals podien posicionar-s’hi a favor o en contra, sí, però no podien evitar que les modificacions fossin elevades a l’Ajuntament de Barcelona.

Així doncs, què es votava? Simplement acompanyar la proposta de modificació urbanística d’un informe polític favorable, “l’OK de Gràcia”, quan arribés a Sant Jaume. Arribat aquest punt, tots els grups s’hi van posicionar a favor, normalment sense cap mena d’argumentari, tret de nosaltres, els marcians.

Com pot ser que votem en contra d’un canvi de qualificació urbanística, de l’ampliació d’una escola o de la construcció d’un geripàrking? Com se’ns ha acut si són demandes d’un privat escrupolosament legals? La resposta és senzilla: política. No política com una gestió de l’estat actual de les coses, sinó com ideologia en acció, voluntat de transformar la societat d’acord amb un programa.

Des de la CUP de Gràcia volem deixar clar l’enorme respecte que tenim per l’equip tècnic del Districte, el conjunt de treballadors necessari i imprescindible per al seu bon funcionament; però no podem, ni volem, entrar en la dinàmica d’acceptar decisions polítiques fent veure que són tràmits neutres simplement perquè són legals.

La legalitat en un sistema injust està impregnada de la seva injustícia. No, no donarem suport als interessos privats sobre l’educació i la salut. La cura de la gent gran i l’aprenentatge dels nens no són mercaderies! Afavorir un privat en aquests terrenys SEMPRE va en contra d’un sector públic fort i de qualitat. No volem residències per a la gent gran que se sostinguin econòmicament en un garatge ni escoles controlades per la cúria.

A les institucions no hi anem a fer de gestors, hi anem a fer política. I si això ens fa marcians, quedeu tots convidats al nostre OVNI.