Crònica del Consell plenari del 10 de Maig de 2017

Moltes famílies que escullen l'escola pública es queden fora per manca de places, i en masses ocasions hem vist el pedaç de les línies bolet.

En la part de l'informe del delegat del govern barceloní, Eloi Badia, va entrar en una discussió amb CiU sobre la millor forma d’externalitzar equipaments municipals, arran dels problemes amb diferents clubs esportius de Gràcia (Pedagogium, CB el Coll, Europa...). No deixa de ser curiós ja que sortir d’aquest paradigma de la Marca Barcelona i apostar per la gestió directa pública dels equipaments, s’evita fer competir econòmicament a entitats del barri i trencar amb el projecte social i esportiu de les entitats. Des de la CUP introduïm el conflicte laboral amb la cadena de supermercats Condis Expres, que amb més de 15 locals d’un sol propietari a Gràcia manté treballadores amb jornades de 60h setmanals.

Mesures de govern i part decisòria:

a) Reglament de participació: l’Ajuntament presenta una proposta de noves regles per la participació ciutadana. Entenem que la participació requereix d'unes condicions materials per exercir-la, i assumir-les com a base xoca amb la possibilitat de desenvolupar una democràcia directa real. La millor manera d’augmentar quantitativa i qualitativament la participació és abordant els llasts estructurals que ens envolten, entre els quals: el patriarcat i la conciliació familiar, les desigualtats de classe o les capacitats econòmiques i de mobilitat. Aquesta nova normativa impedeix les consultes a nivell de barri (inclús si són no-vinculants), i blinda la consulta sobre interessos privats. Votem en contra i seguirem parlant-ne a nivell de Barcelona. La proposta s’aprova únicament amb el vot a favor del govern i de C’s.  

b) Canvis al nomenclàtor gracienc: es proposa dos nous noms per al nomenclàtor gracienc. Es tracta de Isabel Vicente, treballadora de l’antiga fàbrica tèxtil de La Sedeta i sindicalista, i Maria Mullerat, antifranquista impulsora de l’educació especial a Gràcia. Dues lluitadores que permeten seguir avançant en la memòria obrera i antifranquista del districte i en la feminització dels nostres carrers. S’aprova per unanimitat.

Proposicions oposició:

c) Equipaments espai exQuirón: des de CiU es proposa desencallar el conjunt d’inversions que han d’anar en aquest espai entre els que hi ha varis equipaments i habitatges públics. Concretament s’emplaça a presentar en un més un full de ruta al respecte. S’aprova per unanimitat.

d) Gestió d’equipaments esportius: des de ERC es proposa incloure clàusules d’arrelament al territori i retorn social en els plecs de futures externalitzacions d’equipaments esportius. S’aprova per unanimitat, tot i que apuntem que canviar els plecs dels concursos assumeix el marc de l’externalització com a model, quan amb la gestió directa d’equipaments s’evita fer competir econòmicament a les entitats sense ànim de lucre i es potencia el caràcter qualitatiu dels projectes esportius i socials. No obstat creiem que a curt termini és una bona opció per evitar trobar-nos amb nous casos com el del Pedagogium.

e) Sobre la nova escola de Gràcia: des de la CUP proposem diferents mesures en relació a la nova escola projectada pel curs vinent a Gràcia derivada dels nous pressupostos de la Generalitat. Emplacem a incloure per al curs 2018-19 també nova oferta de P4 i P5 com a forma de donar resposta a la sobredemanda a la Vila, com alguns col·lectius també reclamen. Moltes famílies que escullen la pública es queden fora per manca de places, i en masses ocasions hem vist el pedaç de les línies bolet. Si bé apostàvem per incloure la proposta pel curs 2017-18, en la negociació vam aplacar-ho un any per afavorir-ne l’aprovació. També proposem inicia l’estudi per desconcertar una escola de Gràcia amb sobreoferta i que s’integri en el sistema públic, com una manera de augmentar l’oferta pública global. Finalment proposem utilitzar el Jardí d’Encarnació com a espai de lleure pels infants de l’escola. La proposta s’aprova amb l’únic vot a favor de la CUP i tota la resta abstencions.

f) Concretar emplaçament definitiu nova escola: el PP emplaça al govern informar de l’emplaçament definitiu de la nova escola un cop es treguin els barracots que iniciarà el curs vinent. Sí bé és evident que interessa conèixer-lo quan abans millor, ens abstenim ja que sabem que el govern està en negociacions amb propietaris i el Consorci i no volem que es repeteixi la situació amb l’escola Univers, que el preu del solar va augmentar de forma considerable un cop coneguda la voluntat de l’Ajuntament. S’aprova amb els vots de CiU, ERC, C’s i PP.

g) Institut Vallcarca: des del govern es volia presentar una declaració institucional a favor de l’Institut Vallcarca adreçada a la Generalitat. Si ve el compromís de CUP Gràcia amb l’institut és clar i repetit vam fer esmenes al text ja que no hi havia cap autocrítica per part del govern i era una rentada de mans inacceptable. En el marc del Consorci (40% Ajuntament i 60% Generalitat) al mes de gener es va acceptar planificar l’institut, però ni encara està planificat ni prioritzat, ni el projecte constructiu està realitzat, ni és cert que l’Ajuntament no pot fer res més. Davant la manca de consens amb la resta de grups, el govern va presentar-la com a proposta, però obviant algunes de les esmenes que s’havien acceptat. Això indica que l’única voluntat del govern era jugar políticament amb una reivindicació veïnal i passar la pilota a un altre en un tema que el govern no vol abordar. Així, però sense voler obstaculitzar la seva aprovació, ens vam abstenir a la proposta.

Precs i preguntes:

h) Entitats privades a equipaments sanitaris públics: des de la CUP emplacem a traslladar el rebuig a la presència d’entitats privades als equipament sanitaris públics. Per molt bona feina que facin, entenem que els equipament públics han de ser espais laics i sense interessos privats, especialment quan al darrera d’aquestes entitats hi ha ordres religioses amb diferents propietats i que formen part de la patronal sanitària catalana. El prec no s’accepta.

i) Dignificar mobilitat eix Sedeta, Puigvert, Caterina Albert: entre aquestes tres places ja hi ha un corredor peatonal utilitzat pel veïnat. El que proposem es, en el marc de la pacificació d’aquesta zona en el debat de la superilla, dignificar, facilitar i millorar la connectivitat de l’eix. El prec no s’accepta, tot i que es recull com a idea futura.

j) L’obertura de places i parcs: preguntem per la situació de la proposta acceptada el passat ple del 5 d’Octubre de 2016 que instava a mentir obert l’espai públic. Des del govern se’ns informa que la Plaça de les Dones del 36 s’ha mantingut oberta, que pels Jardins de Menendez i Pelayo mantenen l’acord del plenari pel no tancament i, no obstant, que pels Jardins d’Encarnació no es preveu l’obertura.

 Vídeo del plenari:

https://www.youtube.com/watch?v=GlLzfxBC05Q

La millor manera d’augmentar quantitativa i qualitativament la participació és abordant els llasts estructurals que ens envolten