Crònica del Consell plenari del 2 de Març de 2016

Es va aprovar realitzar un cens d'habitatges buits a Gràcia durant 2016, a proposta de la CUP.

En la part de l'informe del regidor, Eloi Badia va destacar el procés d'elaboració del Pla d'Actuació de Districte com a tema estrella, sobre el qual ja ens hi hem referit. Ara mateix el PAD és un full de ruta que s'assembla més a un programa electoral si no es vehicula a un programa de inversions concret, amb debats exprés sobre tots els temes imaginables en tant sols un parell de mesos. Tot sigui per començar a parlar-ne i veurem si el PAD final recull propostes d'un programa de ruptura o no. Badia va contestar que trencar amb marca BCN és difícil sent minoria; segur que sí. Però el govern podria començar a) no plantejant les propostes de CiU maquillades, b) no iniciant acció de govern des de continguts de mínims i, sobretot, c) no desinflant el carrer.

a) Pla d'Usos: el govern va portar al plenari un pla d'Usos gairebé igual que el de CiU i que ICV tant bel·ligerant s'hi va mostrar. Aquest pla regula els establiments de concurrència pública com els bars. Els nostre vot és contrari a la seva aprovació, per diferents raons:

- Zones clau desregulades: l'ampliació de la zona saturada es positiva però insuficient. Deixa en un paper secundari zones com Grassot, i les vies perimetrals com Còrsega, Travessera de Dalt o Gala Placídia, així com algunes zones dels barris dels turons més suculentes sense cap protecció.

- Contenció vs. dessaturació: s'assumeix la realitat actual mitjançant un topall, però no es defineix la forma de fer-hi front sinó que ens emplaça a conviure amb una situació definida com de saturació. Si una realitat s'entén com a saturada cal aplicar-hi mesures actives per dessaturar-la, no simplement contenir-la.

- Escombra problemàtiques cap a ciutat: si bé s'inclou la regulació d'albergs: “Si no es mantingués aquest epígraf dins el Pla d’usos podria ocasionar, donat que existeix el límit màxim de suspensió de llicències de dos anys (fine: 26/09/2016) i no hi ha la certesa de la l’executivitat del PEUAT en aquesta data, un buit en la regulació restrictiva d’aquests establiments”, no aplica la mateixa màxima per a la resta d’allotjaments turístics, i ho deixa per una futura i imprevisible aprovació del PEUAT de ciutat.

- Obvia el procés participatiu: aquest pla obvia les conclusions sorgides del procés participatiu, que va fer que s'aturés el pla en el seu moment.

BEC va votar junt a CiU, PSC i C's per la seva aprovació. Una oportunitat de posar eines per diferents problemàtiques, perduda. BEC governa salvant els mobles i no amb ambició.

b) Associacions cannàbiques: es presenta un pla urbanístic per regular les associacions cannàbiques de Barcelona provinent de CiU, ja que acaba la moratòria que es va aplicar. Estem en contra de la regulació que proposa ja que criminalitza el seu consum i a més el porta al carrer, fins al punt que s'eliminen les 7 associacions de Gràcia (totes). Ens abstenim però en el projecte inicial regulació ja que així ens ho han demanat les associacions implicades per poder segui negociant amb el govern. S'informa favorablement únicament amb el vot de CiU.

c) Revolta de les Quintes: CiU va proposar reforçar la commemoració d'aquesta data. Vam votar-hi a favor, i en vam destacar els valors antimonàrquics, feministes, populars i sobirans que es deriven d'aquesta diada.

d) Arrenjament solar del C/ Sant Cugat, entre Larrard i Sant Josep de la Muntanya: es tracta d'un solar qualificat com a via pública però de propietat privada tal com ha explicat ERC. Hi votem a favor.

e) Cens d'habitatges buits: la nostra proposició instava a realitzar aquest cens al 2016 i publicar-lo, necessari per poder aplicar polítiques de circulació d'aquest habitatge així com donar eines a l'organització veïnal. Va ser aprovada amb vots de BEC, CiU, ERC i PSC.

f) Col·lectius LGTBI: des del PSC es proposava fer els equipaments de districte espais inclusius a persones LGTBI amb recursos i formació. Sense discriminació positiva no hi ha igualtat. Hi votem a favor.

g) CP Tres Lliris: el PP va instar al desallotjament del Casal Popular Tres Lliris, actualment a l'antiga comissaria de policia de Lesseps de titularitat pública. Entenem que és un espai que estava inutilitzat des de 2013, i que ara mateix s'ha omplert de vida i té una funció social. Es persegueix també una bona convivència amb el veïnat per tant votem en contra la proposició. Va ser rebutjada amb vots a favor de CiU, PP i C's.

h) 11 de Març: C's proposava una utilització partidista del terrorisme. Víctimes del terrorisme també són les víctimes de feixista i el nazisme, o les agressions homòfobes, o del terrorisme d'estat. Ens neguem a condemnar un terrorisme sí, i un terrorisme no. Hi votem en contra, però s'aprova pel vot favorable de C's, PSC, PP i CiU.

i) Decreixement de llicències: en la part dels precs hem volgut insistir en un aspecte derivat del pla d'usos: la dessaturació d'algunes llicències (restauració, botigues conveniència, degustació i residències estudiants) a la zona centre de la Vila de Gràcia. El govern simplement espera a que caduquin les llicències que no s'utilitzen, però cal trobar una política activa. El govern va acceptar el prec i presentarà l'estratègia un cop s'aprovi definitivament el pla d'usos, que ja ha esbossat en la intervenció.

j) Moratòries turístiques: demanàvem al govern que presentés un calendari de com afrontar el venciment de les diferents moratòries turístiques a Gràcia per evitar situacions d'impàs normatiu. S'accepta el prec. El PEUAT no té garantida encara la seva aprovació i la primera proposta que es va presentar ha creat rebuig sobretot a la zona de Vallcarca. Requereix un procés participatiu de veritat que no es pot fer en 3 mesos.

Per últim es van llegir 5 declaracions institucionals que han tingut el suport de la majoria de grup: per activar l'acolliment de persones refugiades, treballar pel tancament de la llibreria nazi Europa, el rebuig del pla hidrològic de l'Ebre, reconèixer la lluita feminista en el marc del 8 de Març i el rebuig a la presència de l'exèrcit al Saló de l'Ensenyament.

El pla d'usos era una oportunitat perduda per posar eines en diferents problemàtiques. BEC governa salvant els mobles i no amb ambició.