La CUP presenta esmenes al PAD de Gràcia

Els critèris que orienten les esmenes són els de: urgència social, necessitats d'equipaments i canvi estructural del model de barris

Recentment s'ha fet arribar als grups de l'oposició la proposta del Pla d'Actuació del Districte (PAD) de Gràcia que l'equip de govern de BEC i PSC han presentat. Des de la CUP, i recollint les prioritats que vam presentar ja al mes d'abril, hem presentat un seguit d'esmenes per tal de negociar el nostre suport. 
 
Els critèris que orienten la nostra posició al PAD són els següents : 

1) Priorització i concreció d’aquelles mesures de major urgència social, recollides en part al nostre Pla de Xoc
2) Cobertura de les necessitats de serveis públics amb gestió directa, com un punt i a part a la política de retallades i precarització dels últims anys.
3) Encetar polítiques estructurals per revertir les tendències socioeconòmiques generades per l’actual model de barris i avançar per un que posi al centre la vida digne.

 
Considerem que és important que el Districte tingui un full de ruta clar i el més consensuat possible, no només per orientar l'acció de govern, sinó també com eina de fiscalització veïnal del govern. 
 
Entre les mesures proposades destaquem: 
- La recuperació de l'espai de la Casa-Cuartel de Camp d'en Grassot.
- El pilotatge d'una recollida de residus porta a porta al barri del Coll. 
- La intervenció en el preu de llloguer a partir de mesures normatives, la intervenció directa com l'Àrea de tempteig i retracte, i la posada en circulació de l'habitatge buit. 
- El desplegament del Rebost Solidari
- La promoció d'un Cente de Dia per a la gent gran i l'oferta educativa pública. 
 

PAD Gràcia Esmenes CUP by Cup-Barcelona Districte Gràcia on Scribd

"Entre les propostes es destaca la recuperació de la Casa-quartel de la Guàrdia Civil, i la recollida porta a porta al barri del Coll"