Una brúixola pel pla de xoc a Gràcia

Denunciem que actualment el grup de treball pel pla de xoc està paralitzat i força inoperant. Presentem aquesta bateria de propostes per activar--lo.

En el marc de el Grup de Treball contra la Pobresa engegat a l’Octubre a proposta de la CUP en el Consell Plenari del Districte, fem publiques algunes propostes extretes d’un treball més ampli, i fruit de les aportacions d'alguns col·lectius i persones expertes.

Posem a disposició aquestes propostes als grups municipals i entitats per tal d'impulsar-les des del grup de treball, si realment hi ha voluntat política.

Així mateix aprofitem per denunciar que actualment aquest grup de treball està paralitzat i força inoperant. És per això que llancem aquesta iniciativa per tal d'activar-lo. Recordem que el grup hauria de presentar les seves conclusions abans d'acabar el curs polític al Setembre de 2016.

Per últim recordem que no és un recull exhaustiu de propostes ni un programa electoral, sinó una brúixola per continuar treballant en el marc d'aquest grup. Obrim el debat!!

 

Propostes pel Grup de Treball contra la Pobresa a Gràcia by Cup-Barcelona Districte Gràcia

"7,5% d'atur registrat, 40% del qual són de llarga durada, el 50% majors de 45 anys i el 54% dones. Destaca també l'atur juvenil (25-29 anys) a Gràcia en comparació amb les altres edats"