Notícies de Gràcia

Diada del 11 de Setembre al Districte de Gràcia.

Plaça del Raspall.

En la part de l'informe, el delegat del govern barceloní, Eloi Badia, va realitzar un balanç a l’equador del mandat. Un balanç més de “gestor” que de polític, en el sentit real del terme. On queden les línies ideològiques i polítiques del govern? Les estratègies per “guanyar BCN”? El projecte del govern es pot resumir en: la revolució si ho permet la llei i si la Generalitat paga. Han augmentat els desnonaments de lloguer mentre que, no només no es toquen temes com la propietat privada i l’especulació amb el dret d’habitatge, sinó que a més es fan declaracions que ho normalitzen.

En la part de l'informe del delegat del govern barceloní, Eloi Badia, va entrar en una discussió amb CiU sobre la millor forma d’externalitzar equipaments municipals, arran dels problemes amb diferents clubs esportius de Gràcia (Pedagogium, CB el Coll, Europa...). No deixa de ser curiós ja que sortir d’aquest paradigma de la Marca Barcelona i apostar per la gestió directa pública dels equipaments, s’evita fer competir econòmicament a entitats del barri i trencar amb el projecte social i esportiu de les entitats.

⏩⏩⏩ Engegem el camí cap a la República catalana.

El dia 28 d'Abri tindrà lloc a la Plaça del Sol la traca d'inici de campanya cap al referèndum i la república.

Els barris han de ser per als veïns, els barris han de ser per a les classes populars. Aquesta premissa hauria de guiar tota l’acció municipal, i especialment en el terreny de l’urbanisme. Uns barris per als veïns són uns barris respirables, verds i amb un espai públic amable. Però uns barris per als veïns pressuposen una primera cosa, que hi romanguin els veïns.

Un any més, ens trobem en període de preinscripció a escoles i instituts i un any més afloren les deficiències d’oferta pública arreu del territori, i molt especialment pel què fa el districte de Gràcia.

Davant la insuficiència manifesta de la modificació de l’ordenança de terrasses a algunes places de Gràcia que està endegant el govern de la ciutat, una reforma que en cap cas revertirà el procés de gentrificació que castiga el veïnat gracienc, la CUP-Gràcia hem volgut presentar al·legacions a la nova normativa.

En la part de l'informe del delegat del govern barceloní, Eloi Badia, es va anunciar l’avenç en la nova escola i l’institut públic del districte. No deixa de ser curiós que quan aquests projectes s’allunyaven la culpa era dels pressupostos de la Generalitat, ara que s’apropen l’Ajuntament no perd un segon en penjar-se la medalla.

Què és l'urbanimse feminista? Vam presentar una esmena al #PADGràcia i es va acceptar.

El consell s'inicià amb un minut de silenci contra els feminicidis ocorreguts els dies anteriors. ENS VOLEM VIVES!

Pàgines