Què defensem?

El sistema capitalista i patriarcal, es basa en la cerca del lucre mitjançant l’explotació individual i col·lectiva de la majoria, persegueix mantenir-se en el poder i no el bon viure de les persones i de la comunitat, ens empobreix com poble, com a dones i com a classe treballadora. La candidatura municipal es defineix com una alternativa rupturista amb els poders econòmics, socials i institucionals dominants, i per tant ens definim desobedients al sistema patriarcal - capitalista i en lluita per la transformació social, nacional i de gènere.

El resultat d’aquesta anàlisi ens porta a situar mesures de resistència immediates, però també a traçar camins transformadors per construir uns altres barris i una altra ciutat. Així, d'una banda hem de pal·liar la situació d'emergència social derivada de la crisi sistèmica i d'altra banda, hem de definir els objectius que ens apoderin com a subjectes de lluita per la transformació social.


Comerç.

Mercart de l'Abaceria

Campanya sobre la sobraexplotació turística a Gràcia.

Diagnòsi I
Mapa d'allotjaments turístics de Gràcia (primavera 2015).
Mapa del negoci turístic a Gràcia (fet per Gracia on vas)

Campanya "Que no ens tanquin el Park Güell".

Notícies i comunicats publicats
Dossier de campanya

Campanya Sanitat

Barcelona
Països Catalans

Campanya habitatge

"80.000 pisos buits a Barcelona"

Cultura:  

Homenatge a Ovidi Montllor (Abril 2015)

Altres:

Programa eleccions municipals 2015 pels barris de Gràcia
Programa eleccions municipals 2015 a Barcelona
Programa eleccions municipals 2011 a Barcelona
Principals propostes d'actuació política a nivell sectorial als Països Catalans
Campanya "Anem més enllà" sobre el procés d'alliberament nacional
Web sobre la Marca Barcelona
Web sobre la Nova Barcelona (reflexions per cosntruir la ciutat)