Cal tocar drets i privilegis urbanístics a Vallcarca

La proposta de BEC permet conservar dues microzones del barri, però es queda lluny encara del pla definitiu.

L'equip de govern pretén canviar una part (petita) del MPGM Hospital Militar - Farigola del 2002 i ho ha portat avui a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat. Una petita part que era d'ordenació publica però propietat privada. Correspón a dues de les zones on encara aguanten algunes cases antigues característiques de l'entramat de Vallcarca.

Cal recordar que el pla del MPGM del 2002, que condemnà el barri, es va aprovar amb el govern del PSC i ICV a la ciutat de Barcelona. És si més no curiós que ara s'autoesmenin. Malauradament encara no s'assumeixen responsabilitats polítiques pel que es podria considerar el nyap urbanístic més important que té Barcelona actualment. I qui dia passa any empeny.

En qualsevol cas valorem positivament que el govern modifiqui el MPGM tal com vam demanar al Ple del Districte de Gràcia del desembre. I valorem també que reculli algunes reivindicacions sorgides del procés participatiu que ve des de 2014, i que reclamen conservar l'estructura urbanística i la tipologia de cases del casc antic.

CiU, a l'abril de 2015, ja va suspendre les llicències en aquestes dues microzones degut a la pressió popular. La suspensió acabava ara a l'abril i això ha precipitat que BEC presenti aquesta nova modificació que significarà:
- Conservar la estructura edificatòria d'aquestes zones.
- Mantenir un nombre adequat de plantes per edifici (el moviment actiu del barri reclama no més de 3).
- Continuar amb la suspensió durant 2 anys.

Tot i això des de l'assemblea de la CUP del districte volem fer les següents consideracions:
- Hagués estat convenient que aquesta proposta s'hagués portat en el marc de la taula d'urbanisme de Vallcarca on no es tenia coneixement d'aquesta votació, ni es disposava de la documentació referida.
- La modificació de planejament no es pot quedar aquí. No afronta les àrees més problemàtiques d'ordenació privada, la majoria ja sense ni una casa dempeus. Així es dóna el cas que seguirem tenint habitatges de 4 plantes just al cantó d'una de les microzones conservades.
- No toca privilegis de Nuñez i Navarro, actualment el propietari de sól de bona part del casc antic de Vallcarca. Per recuperar el barri cal tocar drets i privilegis urbanístics. Cal valentia. Cal reduir alçades d'edificis i reordenar percel·les.
- Tampoc s'afronta la protecció de la cantera, ni la problemàtica de la parcel·la de Av. Vallcarca-Farigola-Cambrils, o la pretesa rambla verda entre Av. Vallcara i Bolívar que segueix sense consens. Tampoc consolida l'anomenada popularment com la plaça Farigola. Per tant no afronta les principals problemàtiques del barri.

Per tot això, la CUP avui s'ha abstingut en la votació de l'aprovació inicial. Una abstenció que valora la conservació de les microzones, però que troba totalment insuficent per afrontar la problemàtica del barri que encara estrà en mans del MPGM del 2002. Una abstenció que vol que es discuteixi aquesta mesura fins a la votació definitiva per poder incorporar la reivindicació veïnal. I veurem si el govern té intenció de tocar drets o no. Una abstenció també escèptica degut a que el govern ja s'està endarrerint en el pla de treball acordat amb el veïnat.

 

"Una abstenció que vol que es discuteixi aquesta mesura fins a la votació definitiva per poder incorporar la reivindicació veïnal. I veurem si el govern té intenció de tocar drets o no"