El treball de la CUP Gràcia sobre espai públic

Espai públic: mecrantilització vs. ús veïnal

Iniciem una iniciativa de rendició de comptes sobre la nostra feina al #PleGràcia. Què hem fet sobre #EspaiPúblic?

Plaques franquistes
SOAP
Obertura de places i parcs
Casa Vicenç
etc.