A Gràcia una escola pública per a tothom. Algunes propostes en matèria educativa.

Un 60% de l'alumnat de l'escola pública de Gràcia passa a un institut de fora del districte.

Un any més, ens trobem en període de preinscripció a escoles i instituts i un any més afloren les deficiències d’oferta pública arreu del territori, i molt especialment pel què fa el districte de Gràcia.

L’absència d’escoles i instituts a Gràcia és tan exagerada que fins i tot amb la baixada del padró dels darrers anys, la demanda a P3 segueix pujant a l’escola pública, en molt bona mesura pels efectes de la crisi i la major conscienciació de les famílies que cal defensar el sistema públic. Tenim, a més, una diàspora d’alumnes graciencs cap a altres barris de al ciutat, com els dels barris del Coll i Vallcarca, que juntament amb alguns alumnes de la Vila han omplert dues línies al Serrat i Bonastre i n’han creat una 3a línia amb demandes en segona opció.

Sabem que aproximadament un 60% dels alumnes de primària de Gràcia van a petar a instituts de fora el districte: són el 36% al Serrat i Bonastre,  al Menéndez el 37% de Graciencs, al Montserrat el 18%, a la Vall Hebron el 10%, al Narcís Monturiol el 10%, i al Príncep de Girona l’1%. El 80% dels alumnes demanen centres adscrits i en bona mesura se’n queden fora.

Però aquest drama dels alumnes graciencs de primària que no troben instituts de proximitat, té l’avantsala en tots aquells alumnes que no aconsegueixen plaça de proximitat directament a P3 i que, per tant, mai arriben a ser comptabilitzats com a alumnes de Gràcia. Aquests alumnes, que sovint no han entrat en cap de les primeres tres opcions, ho tenen molt difícil per tal de poder incorporar-se al circuit escolar de proximitat.

Recentment, se’ns ha presentat des del Consorci d’Educació una nova escola pública que sembla que es situarà al carrer Encarnació. Aquesta escola hauria d’obrir per al curs 2017-18 amb dues línies de P3. Si bé és una notícia esperada i urgent, el mapa escolar de Gràcia encara té reptes per endavant. És per això que volem fer les següents propostes:

  • Que la nova escola incorpori el curs 2018-19 no només P4, sinó també P5 i 1r, per tal de poder absorbir alumnat de cursos bolet i alumnes que no han entrat en cap de les seves 3 primeres opcions i ara s’escolaritzen fora del seu barri.
  • Que s’estudiï la incorporació d’escoles concertades a la xarxa pública per tal de completar l’oferta de la nova escola, sabent que caldria absorbir també l’alumnat d’aquestes escoles.
  • Que es planifiqui la ubicació i la construcció (o desconcentració) d’un nou institut a la Vila de Gràcia, un cop completat el circuit escolar dels turons amb l'institut Vallcarca, per tal que els alumnes de la nova escola no engreixin el nombre de graciencs que han de marxar dels seus barris per a l’escolarització secundària i el batxillerat.
  • Reteixir les ecoles i instituts amb l'alumnat i les families de Gràcia de l'entorn, potenciant l'educació pública de proximitat i de qualitat.

Per a una escolarització de qualitat i proximitat, a Gràcia defensem l’escola pública!

Cal plantejar la desconcertació d'escoles i instituts com la única manera de respondre a la demanda d'unes famílies cada cop més implicades en la defensa de l'educació pública.