Llums i taquígrafs a la feina dels consellers de CUP Gràcia

Hem procurat dedicar 1/3 hores a donar suport a la Unitat Popular de Gràcia

Des del començament de la legislatura la transparència en el nostre dia a dia ha estat una de les nostres prioritats.

Per això hem publicat la nostra agenda diaria, el sou de les nostres conselleres, les hores dedicades a diferents activitats, documents rellevants, etc.

Ho podeu consultar aquí: http://gracia.cup.cat/lluita-institucional

 

La consellera dóna la totalitat de la remuneració. El conseller a 75% de jornada té un ingrés de 1.200€ nets al mes, seguint el codi ètic de la candidatura.